Nemetris

Softwarová platforma pro Průmysl 4.0

nemetris – řešení pro chytrý průmysl

Internet věcí (IoT), průmyslový internet, chytrý průmysl, digitalizace 4.0 – pojmy se sice liší, ale stále se jedná jen o jednu vizi digitalizace a propojení veškeré produkce. Řešení přináší nemetris. Procesy lze automatizovat v doposud neznámém měřítku a docílit podstatně vyšší flexibility. Potenciál je enormní!

Průmyslové aplikace pro nové obchodní a servisní modely

Digitální revoluce nutí do nových obchodních modelů také strojírenskou branži, která by v opačném případě ztrácela konkurenceschopnost. Nemetris přináší odpověď v podobě cenově dostupného a škálovatelného řešení pro průmysl 4.0!

„Chybějící propojení starých strojů je problém. Potřebujeme nové servisní modely, jinak naše zákazníky přebere konkurence“
RR

Modernizace: udržení stálých zákazníků

Dodatečná digitalizace strojů starší generace Vám umožní monitoring všech průmyslových komponentů v reálném čase. Změna strojů či dokonce výrobců tak nebude nutná.

RR

Data ze strojů jako služba

Aplikace chytrého průmyslu vizualizují strojová data zcela přesně a umožňují jejich zpeněžení formou jejich nabídky. Poskytované aplikace lze v souladu s Vaší digitální strategií podle potřeby upravit nebo rozšířit.

RR

Škálovatelná a flexibilní

Platforma nemetris sbírá údaje o různých průmyslových komponentech, flexibilně se přizpůsobuje změnám a je otevřená pro rozvíjení i ze strany uživatele.

RR

Poradenství

Náš zkušený tým Vám rád pomůže docílit vyšších servisních tržeb. Vývojem nových obchodních modelů počínaje až po jejich úspěšnou realizaci.

Koncept Nemetris

Snížená komplexita: komplexita řešení, údajů, softwaru a procesů se díky konceptu chytrých průmyslových aplikací podstatně snižuje.

Vysoký stupeň integrace: jednoduchá a kompletní integrace stávajících a nových strojů, zařízení, technologií, systémů, softwaru a procesů – a neposlední řadě i osob, které s nimi pracují.

Lepší transparentnost: vyšší transparentnost nákladů, pokroku při realizace projektu, individuálních úprav, ukazatelů a výkonnosti díky platbám podle využití (pay per use), otevřenému software, integraci člověka a stroje, globálním klíčovým ukazatelům a vysoké míry dohledatelnosti.

Co jsou chytré průmyslové aplikace?

Opakující se příjmy ze servisu jsou neopominutelným zdrojem výdělku také pro strojírenské firmy. Začněte díky chytrým průmyslovým aplikacím využívat nové obchodní modely a poskytujte zákazníkům údaje o strojích přesně v té podobě, ve které je potřebují, ať už se jedná o monitoring či optimalizaci vytížení stroje, provozního stavu nebo servisních intervalů. Dalším pozitivem je zlepšení možnost provádění údržby a oprav strojů.

Jsme Váš partner pro inovativní obchodní a servisní model.

Proč nemetris?

Nejprve vidět, potom koupit! Díky naší zkoušce funkčnosti si po několika málo dnech provozu uděláte jasnou představu o vytvořené přidané hodnotě pro Vás i Vaše zákazníky, samotná koupě je až druhým krokem.
Krok za krokem: propojte stávající infrastrukturu a učiňte ji „inteligentní“ krok po kroku, není nutné nahrazovat vše najednou.
Rozhraní: údaje jsou sbírány a vizualizovány ze stroje (S7, Modbus, OPC…) přes databázi, ERP nebo cloud až po koncové zařízení.
Bezpečnost údajů: údaje lze zpracovat a uložit ve Vašem výpočetním středisku nebo cloudu.
Vlastní nápady? Digitalizační platforma a chytré aplikace jsou otevřené společnému vývoji ze strany uživatele.
Váš servis – Vaše značka: poskytněte zákazníkům údaje ve Vašem brandingu a s Vaším logem.
Nízké vstupní náklady: díky modelu Pay per use (platba podle využití) investujete pouze do toho, co opravu využíváte.

Podrobnější informace naleznete v brožuře ke stažení:

Další řešení

ADWISE

Smart mobile reporting mit Hilfe von 3-D Visualisierung

Soundware
NEURION SOUNDWARE

Mit Akustiksensoren,
Maschinen- & Anlagenausfälle vorbeugen